Brochure

De Bijbelse geschiedenis van Pseudo-Philo - Peter van 't Riet - 2003
Een zelotische midrasj

Folianti-reeks nr. 20 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-12-8 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

De Bijbelse Geschiedenis van Pseudo-Philo
De Bijbelse Geschiedenis van Pseudo-Philo is een joods geschrift dat stamt uit dezelfde tijd als waarin het Nieuwe Testament geschreven werd. Het boek biedt een soort hervertelling van veel bijbelse verhalen van Adam tot de dood van koning Saul. Beter kan men spreken van een actualisering van de bijbelse stof, want de schrijver ervan blijkt wel speciale interessen te hebben gehad en heeft zijn eigen selectie gemaakt. Vooral verhalen waarin Isra?l wordt overheerst of onderdrukt door andere volken hebben zijn interesse. Daaraan is te danken dat het boek Richteren voor meer dan een derde de inhoud van De Bijbelse Geschiedenis van Pseudo-Philo heeft bepaald.

Een zelotische midrasj
In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet de inhoud van De Bijbelse Geschiedenis van Pseudo-Philo en de wijze waarop Pseudo-Philo met de bijbelse stof omgaat. Zo komen een groot aantal trekken aan het licht die erop wijzen dat de auteur behoorde tot de beweging van de Zeloten, die met geweld de Romeinse overheersing probeerde af te werpen. In veel bijbelverhalen wordt het gewelddadige karakter van de gebeurtenissen vergroot en de voorstelling van zaken gemilitariseerd. Het boek heeft een grote interesse in figuren die te boek staan als ijveraars ("Zeloten"). Alle belangrijke leiderfiguren blinken uit door hun verzet tegen de vijand en hun krijgskunst. De strijd tegen de afvalligen in het eigen volk wordt zonder pardon gevoerd. Daarmee vertegenwoordigt De Bijbelse Geschiedenis van Pseudo-Philo een compleet andere messiaanse strategie dan de evangeli?n en draagt het door zijn contrast bij aan een beter begrip van waar het de evangelisten om te doen is geweest.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Tijd, auteur en overlevering
3. De inhoud van het boek
4. Was Pseudo-Philo feministisch?
5. De beweging van de Zeloten
6. Een zelotisch geschrift?
7. Kenaz, het prototype van de zelotische messias
8. De geheimzinnige rol van de priester Pinchas
9. De rol van de priester Pinchas bij Pseudo-Philo
10. Hoe het boek van Pseudo-Philo te karakteriseren?
11. Slotbeschouwing
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet