Brochure

Leren tot in de komende wereld - Peter van 't Riet - 2004
Over levenslang leren in de joodse traditie

Folianti-reeks nr. 23 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-15-2 - 24 pagina's. Deze brochure is in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 2 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Dit boek kan besteld worden bij Folianti.

Leren tot in de komende wereld
Leren is een van de belangrijkste activiteiten in het jodendom en hangt direct samen met het mensbeeld van de Tora. God heeft de mens weliswaar geschapen naar zijn beeld, maar niet als een voltooid wezen dat zijn rol op aarde kant en klaar kan spelen. Geschapen zijn naar het beeld van de Schepper betekent dat de mens medeschepper is, partner van God in het scheppingsproces. Het is zijn opdracht zichzelf, de samenleving en de wereld tot voltooiing te brengen. In dat voltooiingsproces spelen twee zaken een belangrijke rol. Ten eerste de Tora waarin God zijn aanwijzingen heeft gegeven voor een ideale samenleving van mensen. Ten tweede het leervermogen van mensen om met die goddelijke aanwijzingen de weg naar de komende wereld te vinden. Dit leerproces is niet een zaak van geleerden alleen. Iedereen kan er aan deelnemen. Ook ligt de nadruk niet alleen op leren. Doen is minstens zo belangrijk. Het gaat om ervaringsleren: Tora-leren, Tora-doen en de gevolgen van het doen weer betrekken in het leren van Tora. Dat is de cyclus die een mens moet doorlopen om het beeld van God gestalte te kunnen geven in deze wereld.

Een overzicht van leren in het jodendom
In deze brochure behandelt de auteur in vogelvlucht diverse aspecten van leren in de joodse traditie, zoals de rol van de Tora, leren als volwasseneneducatie, de rol van de leerling, de rol van de leraar, de aard van het leerproces, het basisonderwijs, de leermethoden, de verhouding tussen leren en doen. Ook de relatie met het mensbeeld van de Tora en de voorstelling van God als hemelse Leermeester worden uiteengezet. Leren in het jodendom is een zaak van de wieg tot het graf: levenslang leren. Vandaar de titel van deze brochure: leren tot in de komende wereld.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Tora als beginselprogramma
3. Een leercasus
4. Levenslang leren
5. De leerling
6. De leraar
7. Het onderwijsleerproces
8. Het aanbrengen van de basis
9. De methodiek van het leren
10. Leren en doen
11. Leren en het mensbeeld van de Tora
12. God als hemelse Leermeester
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet