Brochure

Drie daden houden de wereld in stand - Peter van 't Riet - 2003
Commentaar bij Misjna Avot 1:2

Folianti-reeks nr. 17 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90 76783 09 8 - 28 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

Drie daden houden de wereld in stand
Tora, eredienst en vriendschap zijn de drie daden die volgens Avot 1:2 de wereld in stand houden. In deze brochure vindt u het commentaar van de auteur bij het tweede vers van het Misjna-traktaat Pirké Avot. Dat vers geeft in de vorm van een drieslag het fundament van het jodendom zoals we het sinds de verwoesting van de tempel kennen en zoals het voor die tijd al geformuleerd was door de Farizeeën. Tegelijk rekent dit vers af met twee andere invloedrijke bewegingen in het antieke jodendom, te weten de Sadduceeën en de Essenen. De auteur bespreekt de historische achtergronden van de tekst en plaatst haar in de context van het rabbijnse denken over het menselijk gedrag.

Pirké Avot en de joodse ethiek
De Misjna is na de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste en meest invloedrijke joodse geschrift dat ooit bestaan heeft. Het is een omvangrijk verzamelwerk, waarin de leefregels, ethiek, moraal en jurisprudentie van vier eeuwen rabbijns jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling bijeengebracht zijn (200 vCJ tot 200 CJ). Een van de traktaten in de Misjna is Pirké Avot, of kortweg Avot. Het bevat ethische uitspraken in korte en bondige formuleringen waarvan de meeste op naam van diverse rabbijnen. Daarom geeft Pirké Avot een prachtig doorkijkje door de joodse ethiek rond het begin van de christelijke jaartelling, een ethiek die gebaseerd is op een eeuwenoude traditie en die de mens confronteert met hoge morele standaarden. Ook vandaag de dag heeft Pirké Avot nog veel te bieden voor moderne lezers die hun ethische opvattingen willen baseren op een bijbels-religieuze traditie.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De Grote Vergadering
3. Simeon de Rechtvaardige
4. Het ontstaan van de joodse groeperingen
5. Drie daden houden de wereld in stand
6. Tora
7. Eredienst
8. Daden van vriendschap
9. Nabeschouwing
Literatuur
Jaartallen


This is the website of Peter van 't Riet