Brochure

Sjaloom is meer dan vrede - Peter van 't Riet - 2003
Over de betekenis van sjaloom in de Bijbel en in het jodendom

Folianti-reeks nr. 16 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90 76783 08 X - 28 pagina's. Deze brochure is in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 5 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Bestel dit boek bij Folianti

Het woord "sjaloom"
Het Hebreeuwse woord sjaloom wordt meestal vertaald met "vrede". De belangrijkste associaties van het woord "vrede" is echter het ontbreken van oorlog, terwijl sjaloom een betekenis heeft die vele malen rijker is dan dat. Het woord sjaloom is afgeleid van een Hebreeuwse werkwoord met betekenissen als "heel of compleet zijn" en "voltooien". Sjaloom staat daarom niet alleen voor het ontbreken van oorlog, maar heeft altijd een positieve inhoud: welzijn, gezondheid, veiligheid enz. In religieuze zin staat het woord voor de uiteindelijke voltooiing van de schepping.

Sjaloom als kernbegrip
In deze brochure laat Peter van 't Riet zien welke rol het woord sjaloom speelt in de Hebreeuwse Bijbel, in de rabbijnse traditie en in de joodse gebeden. Aan de hand van veel voorbeelden wordt uiteengezet dat sjaloom een van de belangrijkste begrippen van het jodendom is. Sjaloom is zelfs de kern van de messiaanse tijd en de komende wereld: sjaloom voor Israel en sjaloom voor de mensheid. In een wereld die nog altijd verscheurd wordt door sociaal-economische malaise en oorlogsgeweld, kan het ideaal van de sjaloom daarom een lichtbaken voor de mensheid zijn.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Sjaloom in de Hebreeuwse Bijbel
3. Sjaloom in de rabbijnse traditie
4. Sjaloom in de eredienst van tempel en synagoge
5. Sjaloom en de messiaanse tijd
6. Besluit
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet