Brochure

Zet een haag om de Tora - Peter van 't Riet - 2002
Commentaar bij Misjna Avot 1:1

Folianti-reeks nr. 15 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90 76783 07 1 - 25 pagina's. Deze brochure is uitverkocht.

Pirké Avot en de joodse ethiek
De Misjna is na de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste en meest invloedrijke joodse geschrift dat ooit bestaan heeft. Het is een omvangrijk verzamelwerk, waarin de leefregels, ethiek, moraal en jurisprudentie van vier eeuwen rabbijns jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling bijeengebracht zijn (200 vCJ tot 200 CJ). Een van de traktaten in de Misjna is Pirké Avot, of kortweg Avot. Het bevat ethische uitspraken in korte en bondige formuleringen waarvan de meeste op naam van spanerse rabbijnen. Daarom geeft Pirké Avot een prachtig doorkijkje door de joodse ethiek rond het begin van de christelijke jaartelling, een ethiek die gebaseerd is op een eeuwenoude traditie en die de mens confronteert met hoge morele standaards. Ook vandaag de dag heeft Pirké Avot nog veel te bieden voor moderne mensen die hun ethische opvattingen willen baseren op een bijbels-religieuze traditie.

Zet een haag om de Tora
In deze brochure vindt u het commentaar van de auteur bij het eerste vers van Pirké Avot. Dat vers is als het ware een openingsstatement, een beginselverklaring. Het roept in een notendop Israëls geestesgeschiedenis op als achtergrond bij de studie van de rabbijnse traditie. Het formuleert drie van de belangrijkste uitgangspunten van het jodendom: recht en gerechtigheid doen, onderwijs geven aan leerlingen en jezelf beschermen tegen overtreding van de Tora (de haag om de Tora). De auteur illustreert de achtergronden van de tekst met veel voorbeelden uit de joodse traditie en plaatst haar in de context van het rabbijnse denken over het menselijk gedrag. Daarmee wordt een basis gelegd voor een ethische levenshouding.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Van Mozes tot de profeten
3. De Grote Vergadering
4. Rechtspreken
5. Leerlingen onderwijzen
6. Een haag om de Tora
7. Nawoord
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet