Brochure

Inleiding tot het Misjna-traktaat Pirké Avot - Peter van 't Riet - 2001
Over de joodse ethiek rond het begin van de christelijke jaartelling

Folianti-reeks nr. 14 - Folianti, Zwolle, 2001 - ISBN: 90-76783-06-3 - 29 pagina's. Deze brochure is uitverkocht.

De Misjna
De Misjna is na de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste en meest invloedrijke joodse geschrift dat ooit bestaan heeft. Het is een omvangrijk verzamelwerk, waarin de leefregels, ethiek, moraal en jurisprudentie van vier eeuwen rabbijns jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling bijeengebracht zijn (200 vCJ tot 200 CJ). De Misjna zelf maakt weer onderdeel uit van de Talmoed, die bovendien nog eens uitgebreide verslagen bevat van de geleerde discussies die de rabbijnen uit de vier eeuwen na het ontstaan van de Misjna hielden over de uitspraken van hun voorgangers.

Pirké Avot en de joodse ethiek
Een van de 63 traktaten in de Misjna is Pirké Avot, of kortweg Avot. Het is een buitenbeentje in de Misjna. Het bevat namelijk uitsluitend ethische uitspraken in korte en bondige formuleringen waarvan de meeste op naam van diverse rabbijnen. Daarom geeft Pirké Avot een prachtig doorkijkje door de joodse ethiek rond het begin van de christelijke jaartelling, een ethiek die gebaseerd is op een eeuwenoude traditie en de mens confronteert met hoge morele standaards. Ook vandaag de dag heeft Pirké Avot nog veel te bieden voor moderne mensen die hun ethische opvattingen willen baseren op een bijbels-religieuze traditie.

De inhoud van deze brochure
In deze brochure vindt u enkele inleidende beschouwingen bij het Misjna-traktaat Pirké Avot. Het accent ligt op een eerste kennismaking met dit traktaat, de historische achtergronden en de inbedding ervan in de bijbels-joodse traditie. Voor een meer gedetailleerde bestudering is een literatuurlijst toegevoegd.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Tora
3. Misjna en Talmoed
4. Het traktaat Pirké Avot als onderdeel van de Misjna
6. De inhoud van Pirké Avot
7. Het literaire karakter van Pirké Avot
8. De bedoeling van Pirké Avot
9. Pirké Avot en de liturgie van de synagoge
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet