Brochure

Sjabbat en zondag - Peter van 't Riet - 2000
Over de wekelijkse rustdag van jodendom en christendom

Folianti-reeks nr. 11 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-03-9 - 24 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen.

Sjabbat en zondag
Een van de problemen waar men mee te maken krijgt, als men zich als christen oriënteert op het jodendom, is het feit dat beide godsdiensten een verschillende wekelijkse feest- en rustdag hebben. Het jodendom heeft de sjabbat, die vrijdagavond bij zonsondergang begint en zaterdagavond bij zonsondergang eindigt. Het christendom heeft de zondag die duurt van middernacht tot middernacht. In deze brochure gaan we in op vragen als:

- Waar ligt de oorsprong van de sjabbat?
- Wat is de betekenis van de sjabbat in het jodendom?
- Hoe stonden Jezus en zijn eerste leerlingen tegenover de sjabbat?
- Hoe komt het christendom aan de zondag als wekelijkse feestdag?

Deze vragen zijn dringend als men ziet dat Jezus en zijn discipelen als trouwe joden de sjabbat vierden en niets erop wijst dat zij van mening waren dat dat ooit zou moeten veranderen. Aan het slot van deze brochure geeft de auteur een visie op de zondag, waarmee hedendaagse christenen de zondag een zinvolle plaats kunnen geven naast de sjabbat.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De oorsprong van de sjabbat
3. De sjabbat in het jodendom
4. De sjabbat in de tijd van Jezus
5. De sjabbat in het Nieuwe Testament
6. Van sjabbat naar zondag
6.a Vanwaar de zondag?
6.b Sjabbat en zondag in de Handelingen der Apostelen
6.c De opkomst van de zondag onder christenen uit de heidenen
7. De zondag als dochter van de sjabbat
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet