Brochure

Het joodse karakter van de evangeliƫn - Peter van 't Riet - 2000
Een heroriƫntatie op de bronnen van het christendom

Folianti-reeks nr. 9 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-01-2 - 21 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 2 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen.

Het joodse karakter van de evangeliën
Eeuwenlang zijn de evangeliën gelezen als christelijke geschriften die zich zeer kritisch uitlieten over het jodendom en waarmee men het jodendom kon bestrijden. Ook vandaag gaan nog veel bijbelgeleerden uit van het anti-judaïstische karakter van de evangeliën. Peter van 't Riet komt echter keer op keer tot geheel andere conclusies bij zijn onderzoek naar het joodse karakter van de evangeliën: het zijn joodse geschriften pur sang, geschreven door joodse auteurs, handelend over joodse probleemstellingen, opgesteld met behulp van joodse woorden en begrippen en geheel te verklaren vanuit de godsdienstige discussies waar het jodendom in de eerste eeuw CJ zo rijk aan was.

De inhoud van deze brochure
In deze brochure worden een aantal aspecten van het joodse karakter van de evangeliën uiteengezet, te weten het taalgebruik van de evangelisten, het joodse leven in de evangelieverhalen en het midrasj-karakter van de evangeliën. De conclusie van de auteur is dat het Nieuwe Testament in het algemeen en de evangeliën in het bijzonder op een heel andere wijze gelezen moeten worden dan eeuwenlang onder christenen de gewoonte was.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De taal van de evangeliën
2.a De taalsituatie in het jodendom van de eerste eeuw CJ
2.b De historische ontwikkeling van de joodse talen
2.c De taal van de diaspora-joden
2.d Grieks als taal in het land Israël
2.e Het Grieks van de evangelisten
2.f Conclusies
3 Het joodse leven in de evangeliën
3.a Het verhaal van een genezing op sjabbat
3.b De traditioneel-christelijke uitleg
3.c Een probleem in de tekst
3.d De sjabbatsopvatting van de Farizeeën
3.e De sjabbatsopvatting van de Ioudaioi
3.f Conclusies
4 Het midrasj-karakter van de evangeliën
4.a Wat is midrasj?
4.b Een andere benadering van de evangeliën
4.c Jezus en Mozes volgens Matteüs
4.d Jezus zoals Lukas hem zag
4.e Verschil van opinie tussen Matteüs en Lukas
5 Een nieuwe kijk op de evangeliën
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet