Brochure

Het mensbeeld van de Tora - Peter van 't Riet - 1999
Over de mens en het menselijk handelen in Tora en joodse traditie

Folianti-reeks nr. 6 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-8-2 - 20 pagina's. Deze brochure is in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 1 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Bestel dit boek bij Folianti.

Het mensbeeld van de Tora
Dat de Tora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) over God spreekt, valt niet te ontkennen. Over de theologie ("Godskennis") van de Tora zijn dan ook dikke boeken vol geschreven. Maar volgens de auteur van deze brochure is God meestal vanzelfsprekend in de Tora en vormt de mens het werkelijke probleem. Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen te beantwoorden door de Tora te lezen in het licht van de oude rabbijnse traditie, die qua taal en gedachtengoed er het meest mee verwant is.

De inhoud van deze brochure
In deze brochure worden een aantal aspecten van het mensbeeld van de Tora besproken en geactualiseerd. Daarbij komen verrassend moderne antwoorden naar voren. Centrale begrippen als verantwoordelijkheid voor de voltooiing van de werkelijkheid, levenslang leren, relatieherstel, de kwaliteit van het leven, het inrichten van een rechtvaardige samenleving: het zijn allemaal begrippen die heden ten dage nog altijd een belangrijke rol spelen in het maatschappelijke en kerkelijke debat. De mens, die in de Tora de partner van God in het scheppingsproces is, heeft naast zijn eigen ervaring het klankbord van de Tora nodig om te kunnen weten wat hem te doen staat in deze wereld.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wat is Tora en voor wie is zij bedoeld?
2.a Wat is de Tora?
2.b Voor wie is de Tora bedoeld?
2.c De Tora is geen Wet
2.d De Tora is een beginselprogramma
3. De mens als beelddrager van God
3.a Geschapen naar Gods beeld
3.b Geen anthropomorf godsbeeld, maar een theomorf mensbeeld
3.c De imitatio Dei
4. De vrije keuze
4.a De vrije keuze tussen goed en kwaad
4.b De beheersing van de kwade neiging
5. Zonde is geen lot, maar een daad
5.a Zonde is gedrag
5.b Zonde en verantwoordelijkheid
6. De voltooiing van de schepping als opdracht van de mens
6.a Voltooiing van de schepping als leerproces
6.b De voltooiing van de samenleving
7. De weg naar de komende wereld
7.a Subjectiviteit en objectiviteit
7.b Resultaat en integriteit
7.c Productiviteit en kwaliteit
8. Nabeschouwing
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet