Brochure

Inleiding tot het Misjna-traktaat PÍsachiem - Peter van 't Riet - 1999
Over het joodse Paasfeest in de tijd van de tempel in Jeruzalem

Folianti-reeks nr. 5 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-7-4 - 23 pagina's. Deze brochure is uitverkocht.

Misjna en Talmoed
De Misjna is na de Hebreeuwse Bijbel ongetwijfeld het belangrijkste en meest invloedrijke joodse geschrift dat ooit bestaan heeft. Het is een omvangrijk verzamelwerk, waarin de ethiek, de moraal en de jurisprudentie van vier eeuwen rabbijns jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling bijeengebracht zijn (200 vCJ tot 200 CJ). De Misjna zelf maakt weer onderdeel uit van de Talmoed, die uitgebreide verslagen bevat van de geleerde discussies die de rabbijnen uit de vier eeuwen na de Misjna hielden over de uitspraken van hun voorgangers.

Het traktaat Pêsachiem
De Misjna en de Talmoed bestaan uit zes afdelingen, die elk weer zijn ingedeeld in ongeveer tien traktaten (hoofdstukken). De inhoud van de Misjna bestrijkt het hele joodse leven. Een van de afdelingen van de Misjna, seder Mo'ed, bevat een traktaat met de naam Pêsachiem. Dat traktaat behandelt de gedragsregels en voorschriften voor het paasfeest, zoals het in de tempel in Jeruzalem werd gevierd en zoals het gedeeltelijk in de huiselijke kring nog steeds door joden gevierd wordt.

Het is dit Misjna-traktaat Pêsachiem, waarover deze brochure een aantal inleidende beschouwingen geeft. Hoewel daarop in het bestek van dit boekje niet nader wordt ingegaan, is de informatie die het traktaat Pêsachiem bevat van groot belang als achtergrond bij de evangelieverhalen over Jezus' laatste dagen in Jeruzalem. Deze spelen zich immers af op of nabij het joodse paasfeest. In deze brochure zal echter het accent liggen op een eerste kennismaking met dit Misjna-traktaat en de typisch rabbijnse benadering van de problemen die er bij de viering van het Paasfeest bestonden.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De Tora
3. De Misjna als onderdeel van de Talmoed
4. Het traktaat Pêsachiem
5. De naam Pêsachiem
6. De opbouw en redactie van het traktaat P?sachiem
7. Het Pèsach-feest
8. De inhoud van Misjna P?sachiem
9. Afsluiting
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet