Brochure

De liturgische grondhouding in christendom en jodendom - Peter van 't Riet - 1998
Bijdrage aan een heroriƫntatie

Folianti-reeks nr. 3 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-5-8 - 20 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 5 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen.

Liturgie en eredienst
Liturgie en eredienst zijn de meest zichtbare vormen waarin een godsdienst zich uit. Beide hangen nauw samen met de kijk die een godsdienst heeft op God, de mens en de relatie tussen God en mens. Liturgie en eredienst vormen dan ook altijd een afspiegeling van de liturgische grondhouding en de basisconcepten van een religie, ook als die nooit officieel zijn vastgelegd, niet algemeen zijn erkend of onderhevig zijn aan discussie.

Liturgische grondhouding in christendom en jodendom
Dat geldt ook voor het christendom en het jodendom. Omdat het christendom uit het jodendom is voortgekomen, is het van belang de liturgische grondhouding van beide godsdiensten met elkaar te vergelijken. In deze brochure vindt u in grote lijnen een beschrijving van de liturgische grondhoudingen van christendom en jodendom en een vergelijking tussen beide. Dan zal blijken dat jodendom en christendom niet alleen verwant zijn, maar ook grote verschillen vertonen, verschillen die van belang zijn voor christenen die zich vandaag heroriënteren op het jodendom.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. God en mens in het christendom
3. God en mens in het jodendom
4. Twee liturgische grondhoudingen
5. Concrete verschillen in eredienst
a. Wie organiseert de eredienst?
b. Wie leidt de eredienst?
c. Wie doet wat in de eredienst?
d. Wie spreekt tot wie in de eredienst?
6. Slotopmerkingen
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet