Brochure

Wat is midrasj? - Peter van 't Riet - 1998
Over midrasj in de rabbijnse literatuur en de betekenis van het midrasj-paradigma voor de evangeliƫn

Folianti-reeks nr. 2 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-4-X - 24 pagina's. Deze brochure is in 2005 gepubliceerd als hoofdstuk 2 in het boek Lukas versus Matteüs. Dit boek kan besteld worden bij Folianti.

Wat is Midrasj?
Midrasj is vandaag in veel leerhuizen een vertrouwd begrip geworden. Het roept associaties op met de vele, vaak verrassende verhalen uit de rabbijnse literatuur, waarin op eenvoudige en beeldende wijze belangrijke religieuze gedachten worden ontwikkeld. Midrasj is echter veel meer dan alleen een groot aantal diepzinnige verhalen. Het is vooral een wijze van omgang met Tora en joodse traditie.

Inhoud van de brochure
In deze korte studie wordt het verschijnsel midrasj van verschillende kanten belicht. Allereerst wordt de betekenisontwikkeling van het Hebreeuwse werkwoord darasj, waarvan het woord midrasj is afgeleid, onder de loep genomen. Daarna wordt de rol van het woord midrasj in Tenach, de Apocriefen, de Dode-Zeerollen en de rabbijnse literatuur behandeld. Aan de hand van een aantal voorbeelden laat de auteur zien hoe midrasj in de praktijk werkt. Tot slot wordt de betekenis van het midrasj-begrip voor de bestudering van het Nieuwe Testament aangestipt.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De betekenisontwikkeling van het werkwoord darasj
3. Het woord midrasj in Tenach, Apocriefen en Qoemran
4. Het woord midrasj in de rabbijnse literatuur
5. Halachische midrasj
6. Agadische midrasj
7. Drie soorten agadische midrasj
8. Kenmerken van agadische midrasj
9. Midrasj als functioneel begrip
10. De betekenis van het midrasj-paradigma voor de evangeliën
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet