Vraag&Antwoord

Symbolisch Bijbellezen (1) - Peter van 't Riet - 2009
Moeten we de woestijnverhalen in Exodus en Numeri niet symbolisch in plaats van historisch lezen?

Vraag: In Vraag&Antwoord De dood van Mozes (1) en (2) geef je een symbolische uitleg voor de verhalen over het water uit de rots in Exodus 17 en Numeri 20. Laten ook de andere woestijnverhalen in de Tora zich meer symbolisch dan historisch lezen?

Antwoord:  Ongetwijfeld vormen de woestijnverhalen een latere reflectie op een bepaalde fase in de ontstaansgeschiedenis van Israël waarin de woestijn en het nomadenbestaan een belangrijke rol speelden. De reeks verhalen vormt echter tegelijk een narratief betoog waarin een bepaalde visie wordt weergegeven op de Israëlitische samenleving en op Israëls verhouding tot de wereld van de omringende volken. In elk verhaal is een bepaalde problematiek aan de orde, worden bepaalde vragen beantwoord waarmee men in later eeuwen worstelde. Een kenmerk van bijbelse verhalen - en later ook van de rabbijnse midrasj - is dat wel het antwoord (in verhaalvorm) wordt gegeven maar niet de bijbehorende vraag wordt vermeld. Bijbeluitleg is dus voor een belangrijk deel zien te achterhalen welke vraag of vragen in een verhaal beantwoord worden. Dat het daarbij grotendeels om symbooltaal gaat, maakt de bijbelverhalen er niet minder interessant of belangwekkend op. Integendeel, ze blijken dan vaak te gaan over vragen waar ook mensen in alle tijden mee geworsteld hebben en waar we in onze moderne wereldsamenleving nog steeds mee worstelen.

Symbolische lezen van bijbelverhalen is overigens al zo oud als de Bijbel zelf, zoals je in Vraag&Antwoord Paulus over Christus en de rots (1) kunt lezen.


This is the website of Peter van 't Riet