Vraag&Antwoord

De bijbelse dagindeling (1) - Peter van 't Riet - 2009
En het was avond geweest en het was morgen geweest (Genesis 1:5)

Vraag: Op blz. 138 van je boek De filosofie van het scheppingsverhaal (2008) schrijf je het volgende bij Genesis 1:5 : "Opmerkelijk is de volgorde waarin avond of namiddag en ochtend in ons vers voorkomen. Sommige commentatoren merken op, dat die volgorde niet in overeenstemming is met de bijbels-joodse tijdrekening, waarin de dag begint bij de zonsondergang." Ik heb deze zinnen een paar keer gelezen, maar volgens mij zijn ze niet logisch. Het is toch juist wél in overeenstemming? Dit wordt nog eens bevestigd door wat je schrijft over dat de tijd zich beweegt van het duister naar het licht.

Antwoord: De vertaling speelt ons hier parten. “Avond” is in onze taal de tijd van zonsondergang tot middernacht. Het Hebreeuwse woord voqer dat gebruikt wordt, betekent eigenlijk “middag”, te weten de periode dat de zon daalt aan de hemel. Dat begint al vanaf midden op de dag. Je zou dus beter kunnen vertalen met “Het werd middag en het werd ochtend”. En dat is niet een erg logische volgorde, omdat de dag niet bij noen begint en de nacht wordt overgeslagen. Logischer zou zijn “Het werd ochtend en het werd middag, dag één”. De idee is mijns inziens echter dat de tekst zich beweegt van “duister worden” naar “licht worden”, wat een basisbeginsel is in de Hebreeuwse tijdsopvatting.


This is the website of Peter van 't Riet