Vraag & Antwoord

Joodse gebeden (2) - Peter van 't Riet - 2010
Binnengaan van de synagoge

Vraag: Hoe gaan de joden de synagoge binnen? Ik heb weleens begrepen dat dit biddend of zingend gebeurt, en met gesloten ogen. Klopt dit? Zo ja, op basis waarvan? Ligt er een Bijbelse onderbouwing aan ten grondslag?

Antwoord: De meeste joden gaan (met open ogen) de synagoge in, heten elkaar welkom door elkaar de hand te schudden en elkaar bijv. "sjalom" te wensen. De gebeden worden pas uitgesproken nadat men in de synagoge heeft plaatsgenomen, de gebedsmantel heeft omgeslagen en de voorzanger met de dienst is begonnen.

Er zijn echter ook joden die bij het betreden van de synagoge (voor het verrichten van de gebeden) het zogenaamd Ma-Tovoe-gebed zeggen/zingen. Dit gebeurt echter niet met gesloten ogen, want de joodse gebeden worden op een enkele uitzondering na met open ogen gezegd/gezongen. De gebeden moeten immers uit het gebedenboek worden gelezen. De openingszin van dit Ma-Tovoe-gebed luidt: "Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël" (Numeri 24:5). Deze gewoonte bij het binnen treden is echter niet algemeen gebruikelijk en zelf heb ik het dan ook nog nooit iemand zien doen. Er is voor deze gewoonte dan ook geen bijbelse grond, omdat het anders wél een algemeen gebruik zou zijn.


This is the website of Peter van 't Riet