Vraag & Antwoord

Besnijdenis (3) - Peter van 't Riet - 2010
Hoe staat het Nieuwe Testament tegenover de besnijdenis?

Vraag : Hoe staat het Nieuwe Testament, gelezen vanuit een joodse visie, tegenover besnijdenis voor niet-joden?

Antwoord : Over de besnijdenis vind je ook twee vraag-en-antwoorden (1) en (2) onder Vragen & Antwoorden over het Jodendom. Vanuit het jodendom bezien is besnijdenis een religieuze plicht voor joden, niet voor niet-joden. Besnijdenis van niet-joden heeft alleen betekenis in het kader van de gioer, de overgang van een niet-joodse man naar het jodendom (ook vrouwen kunnen gioer doen, maar dan hebben we het natuurlijk niet over besnijdenis). Natuurlijk kun je je om allerlei redenen laten besnijden, maar andere dan de gioer hebben geen joods-religieuze betekenis.

Wat het Nieuwe Testament betreft maak ik onderscheid tussen:

1) de evangeliën en de Handelingen
2) de brieven van Paulus
3) de overige brieven en de Openbaring

In rubriek 3 is ons vraagstuk niet aan de orde. In rubriek 1 (evangeliën en Handelingen) komen we alleen de joodse visie tegen (speciaal in de Handelingen). Dat wil zeggen: je hoeft geen jood te worden, maar het is ook niet veboden en in dat geval moet je besneden worden. In rubriek 2 (de brieven van Paulus) ligt dat anders. Paulus is er een uitgesproken tegenstander van dat niet-joden zich laten besnijden om tot het jodendom over te gaan. Wat in jodendom en deel 1 van het Nieuwe Testament geoorloofd is, is dus in deel 2 van het Nieuwe Testament verboden (misschien moet je zeggen: het wordt ten strengste afgeraden). De teksten in evangeliën en Handelingen die hierop betrekking hebben, zijn te vinden in mijn boek "Christendom à la Jezus" in het hoofdstuk over de doop. Voor Paulus: lees bijv. Galaten 5:1-12 en Filippenzen 3:2 en volgende verzen.


This is the website of Peter van 't Riet