Onderwijs

Tweede-graadslerarenopleidingen in de Exacte Vakken - S.P. van 't Riet - 1992
Naar een geïntegreerd opleidingsmodel

Onderstaand artikel werd in 1992 gepubliceerd in het verlengde van een presentatie op het VELON Congres. In die tijd was Peter van 't Riet opleidingscoördinator voor de tweede-graadslerarenopleidingen in de exacte vakken (biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde), die alle drie te kampen hadden met geringe studentenaantallen. Door veel samen te werken en de verwantschap in opleidingen goed te benutten ontstond een rijk opleidingsmodel dat bovendien nog betaalbaar was ook.Artikel in het VELON-congresboek 1992.
This is the website of Peter van 't Riet