Artikelen - Wiskundeonderwijs

Cognitieve vaardigheden in het examen VWO-wiskunde I 1977 : Een factoranalyse - S.P. van 't Riet - 1978

De samenstelling van een eindexamen kan men van verschillende kanten benaderen. Zo kan men trachten na te gaan in welke mate het examen in een vak representatief is voor het examenprogramma of voor het gegeven onderwijs. Ook kan men onderzoeken, hoe de docenten moeilijkheidsgraad, keuze van onderwerpen, volgorde van vraagstukken en dergelijke beoordelen. Of men kan evalueren in hoeverre het examen voldoet aan eisen van juiste taalkundige formulering of aan criteria van testtheoretische aard.

Een geheel andere benadering is gekozen voor dit artikel en het onderzoek, dat er aan ten grondslag ligt, namelijk de vraag op welke cognitieve vaardigheden het examen VWO-Wiskunde I een beroep doet. Daartoe is een factoranalyse uitgevoerd op de examenresultaten van 93 leerlingen 6 VWO-leerlingen die in 1977 het eindexamen aflegden aan het Comenius College te Hilversum. Ondanks de psychometrische gebreken, die aan dit beperkte onderzoek kleven, lijken de resultaten ervan wel degelijk enig inzicht te geven in de samenstelling van dit examen in het bijzonder en van het examenprogramma in het algemeen. Tevens is een korte toelichting opgenomen op de methode van de factoranalyse.Artikel gepubliceerd in Euclides 53, nr. 5, p. 214-222.
This is the website of Peter van 't Riet