Artikel - Wiskundeonderwijs

De differentiatiemethodieken van twee veel gebruikte Nederlandse Wiskundemethoden - S.P. van 't Riet, A.H. de Gruyter, J.H.C. Vonk - 1991
Dit artikel is de rapportage van een gedeelte van een omvangrijker onderzoek naar differentiatiegedrag van wiskundedocenten en de factoren die daarop van invloed zijn. Wil men iets aan de weet komen over de wijze waarop en de mate waarin docenten differentiatie toepassen in hun onderwijs, dan is het van belang eerst de mogelijkheden in kaart te brengen die de door hen gebruikte methoden hun daarbij bieden. Het wiskundeondenvijs biedt daarvoor gunstige omstandigheden, omdat bij dat vak reeds gedurende een reeks van jaren een groot aantal methoden bestaat, waarin een breed scala van differentiatiemethodieken wordt toegepast. Men kan dan de invloed onderzoeken die uitgaat van de differentiatiemethodiek in de leerstof op het differentiatiegedrag van de docent.

In dit artikel geven we eerst een korte introductie op een eerder door ons opgestelde vier-fasenstrategie om de differentiatiemethodiek van schoolmethoden te analyseren. Vervolgens zullen we het grootste deel van dit artikel wijden aan de uitvoering van de derde fase, te weten de analyse van het begeleidende materiaal bij twee veel gebruikte wiskundemethoden. Tenslotte wordt een aantal lijnen uitgezet voor het verdere onderzoek.Artikel gepubliceerd in Tijdschrift voor Didactiek der Beta-wetenschappen 9 nr. 2, p. 79-96.
This is the website of Peter van 't Riet