Artikelen - Wiskundeonderwijs

Het gebruik van materialen bij de behandeling van het oppervlaktebegrip - S.P. van 't Riet & A. van der Wal - 1989
In een eerder artikel (Wiskunde op materieel kennisniveau, P. van 't Riet, J. Kroon & A. van der Wal, 1987) hebben we laten zien hoe men langs de weg van de materiële handelingen het begrip 'omtrek van een cirkel' kan introduceren. Tevens gaven we een zestal aspecten aan van wiskundeleren op materieel niveau. Aan een van die aspecten, het leerpsychologische, willen we in dit artikel aandacht schenken. Daarbij stippen we het leerpsychologische standpunt van Galperin en zijn medewerkers aan en zullen we er een praktische toepassing van laten zien met betrekking tot de introductie van het oppervlaktebegrip.


Artikel gepubliceerd in Nieuwe Wiskrant 8 nr. 2, p. 35-41.
This is the website of Peter van 't Riet