Artikel - Wiskundeonderwijs

Individuele verschillen tussen leerlingen en differentiatiemethodieken in het wiskundeonderwijs - S.P. van 't Riet, A.H. de Gruyter, J.H.C. Vonk - 1991

Differentiatie, of het aanpassen van het onderwijs aan verschillen tussen leerlingen, speelt sinds de invoering van de Mammoetwet in iedere discussie over vernieuwingen in het voortgezet onderwijs een sleutelrol. Als gevolg daarvan is de laatste jaren voor veel schoolvakken gedifferentieerd onderwijs-leermateriaal ontwikkeld, dat wil zeggen, leerboeken waarvan de inhoud aansluit bij voor het betreffende onderwijs relevante cognitieve verschillen tussen leerlingen.

Hoe docenten in het reguliere onderwijs met dat gedifferentieerde lesmateriaal omgaan - het differentiatiegedrag van docenten -, welke problemen ze ermee hebben en welke factoren van invloed zijn op dat gedrag en hoe via scholing en nascholing dat gedrag is te beïnvloeden, is echter weinig onderzocht.
 
Deze publikatie is de rapportage van de start van een omvangrijker onderzoek naar differentiatiegedrag van wiskundedocenten en de factoren die daarop van invloed zijn. De vraag wordt behandeld welke relatie er bestaat tussen verschillende differentiatiemethodieken en de verschillen tussen leerlingen waarbij deze methodieken aansluiten.


Interne publicatie 1991 VU Amsterdem & Windesheim Zwolle.
This is the website of Peter van 't Riet