Vraag&Antwoord

Joodse gebeden (3) - Peter van 't Riet - 2012
Hoe kijkt het jodendom aan tegen gebedsverhoring?

Vraag : Hoe kijkt het jodendom aan tegen gebedsverhoring? Hoe ervaart men het als er verhoring is? Ik bedoel daarmee: hoe ervaart men dan dat God dit antwoord geeft? Of is een antwoord via andere mensen bepalend?

Antwoord : In het algemeen wordt verhoring van gebed gezien als iets dat plaatsvindt via het optreden van medemensen. Men mag God niet vragen voor eigen belang de wetten van de natuur op te heffen. Gebedsverhoring via medemensen wordt beleefd zoals alle andere goede gaven die de schepping ons te bieden heeft. Wilt u meer lezen over de functie van het gebed in het jodendom, dan verwijs ik u naar mijn boek "Het mensbeeld van de Tora", waarin een heel hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd is. Het boek is verkrijgbaar bij internetboekhandel Folianti. Ik neem aan dat u daar ook op andere vragen betreffende het gebed een antwoord zult kunnen vinden.
 

This is the website of Peter van 't Riet