Vraag&Antwoord

'Ik ben'-woorden (2) - Peter van 't Riet - 2012
Hoe kun je Jezus' woorden 'Ik ben de opstanding en het leven' het beste uitleggen?

Vraag : De uitleg die je geeft van de 'ik ben'-uitspraken van Jezus (1) zijn toepasbaar op degene die ik in het Johannesevangelie heb gevonden. Wat ik mij nog wel afvraag is hoe je Jezus' levensvisie en levenswijze terugziet in Johannes 11:25 "Ik ben de opstanding en het leven....".

Antwoord : Mensen kunnen persoonlijk of als groep in allerlei situaties terecht komen die zij als een vorm van dood-zijn kunnen beleven. Dat was zeker het geval met het joodse volk in de jaren na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 CJ. In die situatie zijn voor veel joodse aanhangers van Jezus zijn door de Tora geïnspireerde levensvisie en levenswijze een inspiratiebron geweest om weer "op te staan" en het "leven" te hervatten. Onder de leerlingen van Lazarus (ik heb hen in mijn boek "het leerhuis van Lazarus" genoemd) zal dit zeker zo zijn beleefd.

Maar ook vandaag kan ieder die om wat voor reden dan ook in de put is geraakt, zich door de verhalen over Jezus laten inspireren om weer uit die put "op te staan" en het leven in de wereld weer op te pakken.


This is the website of Peter van 't Riet