Vraag&Antwoord

De persoon van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2012
Als u de evangeliën leest als joodse geschriften, wie is dan de persoon van Jezus voor u?

Vraag: U stelt voor de evangeliën op joodse wijze te lezen. Dat lijkt mij interessant. Alleen vraag ik mij dan af, wie voor u de persoon Jezus is. Is hij voor u de Here Jezus, ofwel onderschrijft u Zijn Goddelijkheid of ziet u Hem meer als menselijk profeet?

Antwoord : In het jodendom wordt de verhouding tussen God en mens anders gezien dan in het klassieke, orthodoxe christendom. In het orthodoxe christendom is de mens een zondig wezen die door het goddelijke verzoeningswerk van Jezus verlost en gered moet worden. In het jodendom is de mens een wezen dat in beginsel goed is geschapen, maar niet perfect is geschapen. De mogelijkheid van kwaad handelen is in de schepping inbegrepen. Daarom heeft de mens kennis van goed en kwaad nodig, die hij kan opdoen uit de Tora. De Tora biedt hem ook mogelijkheden slecht handelen met de medemens en met God (altijd in die volgorde!) te verzoenen. Daar is geen goddelijk zoenoffer voor nodig, hoogstens menselijke zoenoffers.

In mijn visie waren Jezus, zijn discipelen en de evangelisten Tora-getrouwe joden die niet uitgingen van de goddelijkheid van bijzondere mensen, zoals dat in hun heidense omgeving heel gewoon was. Ik zie Jezus daarom als een groot leraar in Israël die, als we de evangelisten volgen, op dezelfde hoogte stond als de grote profeten. Helaas zijn zijn latere volgelingen uit de heidenen (zoals de apologeten en kerkvaders) een onjoodse weg met hem ingeslagen. Vandaag kunnen we echter de joodse Jezus weer in belangrijke mate terugvinden als we bereid zijn de evangeliën te lezen en uit te leggen als boeken uit het toenmalige jodendom. Dat is wat ik in mijn werk steeds nastreef.


This is the website of Peter van 't Riet