Vraag&Antwoord

In Jezus' naam (1) - Peter van 't Riet - 2013
Kun je Jezus' uitdrukking 'in mijn naam' betrekken op de Naam van God?

Vraag : Kan je teksten waarin Jezus zegt: 'in mijn naam' (bijv. Johannes 16:23,24) behalve op de naam 'Jezus' ook invullen met 'DE NAAM, Ha-shem'? Of gaan we daarmee een stap te ver?

Antwoord : De hele perikoop waarvan Johannes 16:23-24 deel uitmaakt (Johannes 16:16-33), gaat over de situatie waarin Jezus' leerlingen terecht komen na zijn dood. Bij zijn leven is een Toraleraar een steun in de rug voor het (eigen) leerproces van zijn leerlingen, zo zeer zelfs dat hij een middelaarachtige rol tussen de leerling en de Tora (God) kan spelen. Maar leraren in Israël zijn er - als het goed is - steeds op uit zichzelf overbodig te maken. Bij de dood van elke leraar in Israël is daarom steeds de vraag: wat blijft er bewaard van wat hij "gedaan en geleerd" heeft (Hand. 1:1), welke inspiratie gaat er nog uit van de herinnering aan hem, de verhalen over hem, en in welk opzicht verandert zijn rol als middelaar/intermediair daardoor?

Er blijft alleen iets van de leraar over als de leerlingen door gaan "in zijn naam". Iemands naam staat immers voor het geheel van zijn levenspraktijk, zijn levenshouding en zijn levensbeschouwing ("de naam is een programma" heeft Van Praag eens geschreven). Iets vragen en/of ontvangen "in zijn naam" is in ons geval dus direct betrokken op het levensprogramma van Jezus. Na zijn dood staan de leerlingen (weer) in een rechtstreekse relatie met God (de Vader), maar wel "in Jezus' naam", dat wil zeggen "bekleed" met zijn levensprogramma om de werken te doen die hij bij zijn leven gedaan heeft, en om de Tora te leren en te onderwijzen zoals hij tijdens zijn leven gedaan heeft. Mijns inziens is het niet mogelijk "Jezus' naam" volledig te identificeren met Hashem, het "programma van God". We kunnen geloven dat het er deel van uitmaakt. Identificatie van beide zou betekenen dat we het overige jodendom ervan uitsluiten. Zelfs in het Johannesevangelie zie ik daar geen aanleiding toe (zie verder mijn boek 'Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus').


This is the website of Peter van 't Riet