Vraag&Antwoord

Het woord 'Tora' (1) - Peter van 't Riet - 2013
Hoe hangt het woord 'Tora' samen met de Hebreeuwse woordstam 'jara'?

Vraag : Mij is verteld dat het woord 'Tora' komt van de Hebreeuwse stam 'jara(h)' wat 'werpen, gooien, schieten' zou betekenen. Iemand die leerstof "naar de leerling gooit" wordt dan een 'more(h)' genoemd. Nu weet ik niet anders dan dat elk Hebreeuws werkwoord uit drie letters bestaat. Maar de letter jod komt niet terug in 'Tora' of in 'more(h)'. Wat is de reden daarvoor?

Antwoord : Ik denk dat je bron zich heeft vergist in de stam van het woord 'Tora(h)'. Die is inderdaad 'jara(h)' (eigenlijk jod-reesj-hee), maar het gaat bij 'jarah' om twee verschillende stammen elk met een andere betekenis. Een van de twee is inderdaad 'werpen' etc. Maar 'Tora' komt van de "tweede" woordstam 'jara(h)', die de betekenis heeft: 'wijzen, aanwijzen, onderwijzen'.

Dat in het woord 'Tora' de jod is weggevallen, heeft te maken met de wijze waarop in het Hebreeuws werkwoorden die met een jod beginnen, worden vervoegd. Bij zogenaamde prefixvervoegingen (vervoegingen aan de "voorkant" van het werkwoord), komt er vaak een andere letter vóór de stam te staan. Omdat die prefixen (voorvoegsels) niet altijd goed combineren met de beginletter jod, komt de jod vaak te vervallen. Vandaar dat je hem niet meer terug ziet in het woord 'Tora' (overigens zien we meestal ook de laatste stamletter 'hee' niet altijd, maar dat komt door de Nederlandse transcriptie waarin de hee aan het eind van een woord meestal niet wordt weergegeven).


This is the website of Peter van 't Riet