Vraag&Antwoord

Navolging van Jezus (2) - Peter van 't Riet - 2013
Bieden ook anderen dan Jezus een levensmodel voor verzoening?

Vraag : In Vraag&Antwoord "Navolging van Jezus (1)" schrijft u dat het levensmodel van Jezus voor niet-joden een weg is om verzoening met God te bereiken. Mijn vraag luidt: Kan een niet-jood ook effectief verzoening vinden door bijvoorbeeld het levensmodel van iemand anders dan Jezus te volgen?

Antwoord : Mijn antwoord op uw vraag luidt: "Ja". Zoals ik in genoemd Vraag&Antwoord aangaf, was Jezus qua opvattingen zeer verwant met de School van Hillel, die we goed kennen uit Talmoed en Midrasj. Ook Hillel biedt mijns inziens zo'n levensmodel evenals sommige andere rabbijnen uit zijn school. Het navolgen van een levensmodel als dat van Hillel door niet-joden betekent vooral dat men leeft en handelt vanuit de levenshouding van Hillel. Niet-joden hoeven niet de volledige joodse wet (halacha) te volgen zoals Hillel deed, maar kunnen van zijn "wetsbetrachting" en zijn interpretatie van de Tora wel veel leren..


This is the website of Peter van 't Riet