Vraag&Antwoord

Tora en determinisme (1) - Peter van 't Riet - 2014
Wat leert de Tora ons met betrekking tot het begrip 'determinisme'?

Vraag : Hoe verhoudt het filosofische concept 'determinisme' zich tot de opvattingen van de Tora?

Antwoord : De Tora gaat uit van de keuzevrijheid van de mens (zie Deuteronomium 30:11-20). Dat is een bijbels-joods "axioma" dat alles te maken heeft met de menselijke verantwoordelijkheid voor zijn daden en met het onderscheid tussen goed en kwaad. Wat wetenschappers daar ook over zeggen, de keuzevrijheid van de mens is en blijft een uitgangspunt voor het bijbels-joodse leven en denken. Neurowetenschappers die beweren dat er geen menselijke keuzevrijheid bestaat omdat al ons gedrag volledig gedetermineerd is door de fysiologische processen in ons brein, gaan mijns inziens de grenzen van hun wetenschap verre te buiten.

 

 


This is the website of Peter van 't Riet