Vraag&Antwoord

Tora en determinisme (3) - Peter van 't Riet - 2014
Wat bedoel je ermee dat de mens niet zo goed past in de evolutietheorie?

Vraag : Het antwoord bij "Tora en determinisme (2)" eindigt met de opmerking dat de mens niet zo goed in de evolutietheorie past. Wat bedoel je daar precies mee? Dat wij niet zo goed passen in 'survival of the fittest' bijvoorbeeld?

Antwoord : Het gaat niet om "survival of the fittest". Dat was ook niet een idee van Darwin. Survival of the fittest is een tautologie, want wie zijn "the fittest"? Precies, degenen die "surviven". Het is een kreet waar een cirkelredenering aan ten grondslag ligt. Je kunt net zo goed zeggen: "De soorten ontwikkelen zich zoals ze zich ontwikkelen," of "Het gaat zoals het gaat." Dat zijn niets zeggende uitspraken.

Waar het wel om gaat is de factor van de "natuurlijke selectie", d.w.z. selectie door middel van de natuurlijke omstandigheden waaronder de soorten leven (vliegen met lange vleugels hebben op een winderig eiland nu eenmaal minder kans te overleven dan vliegen met korte vleugels en dus blijven die laatste op den duur over). Maar voor de mens geldt dat zo langzamerhand niet meer. De mens wordt meer "geselecteerd" door eigen kennis en kunde en door morele en ethische opvattingen zoals geformuleerd in de Tora dan door de natuurlijke omstandigheden waaronder hij leeft. Hij past dus niet meer zo goed in de evolutietheorie van natuurlijke selectie.


This is the website of Peter van 't Riet