Vraag&Antwoord

Gebedsgenezing (3) - Peter van 't Riet - 2014
Waarop is in het joodse gebed de hoop op genezing gebaseerd?

Vraag : In Gebedsgenezing (1) schrijf je: "Ook in de ergste gevallen kan er altijd hoop op genezing blijven." Waarop is die hoop dan gebaseerd? Op een natuurlijke genezing? En niet op een goddelijke ingreep?

Antwoord : De hoop op genezing ook bij ernstige ziekte is naar joodse opvatting niet alleen gebaseerd op het natuurlijke herstelvermogen van het menselijk lichaam, maar bijvoorbeeld ook op de ontwikkeling van de medische wetenschap en het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen. Verder op nieuwe inzichten en diagnoses van de artsen, op aanhoudende en goede verpleging, op betere behandelmethoden, op een gunstiger second opinion etc. Het gaat daarbij in wezen om een halachische zaak over wat mensen wel en niet te doen staat in een uitzichtsloze situatie. Dat sluit natuurlijk niet uit dat er een moment kan komen waarop je accepteert dat het levenseinde onafwendbaar is. Maar dat moment zal men proberen zo lang mogelijk uit te stellen, omdat het leven naar joodse opvatting ook onder moeilijke omstandigheden nu eenmaal grote waarde heeft.


This is the website of Peter van 't Riet