Vraag&Antwoord

Verzoening in het jodendom (1) - Peter van 't Riet - 2014
In je werk beschrijf je verschillende stadia in het verzoeningsproces. Hoe werkt dat in de praktijk?

Vraag : In je brochure over de offerdienst (Folianti-reeks 34) worden bij het onderwerp ‘Verzoening’ de psychologische stadia genoemd die in dat proces doorlopen worden. Nu zal niet ieder mens de begaafdheid of het invoelend vermogen hebben om op die manier die verzoening tot stand te brengen. Hoe gaat men in het jodendom hiermee om in geloofs- en juridisch opzicht?

Antwoord : Die verschillende stadia zijn een resultaat van reflectie op het verzoeningsproces. In de praktijk zullen die stadia niet als een afvinklijstje worden doorlopen. Het doen van verzoening is een dynamisch iets. Wel geeft de Tora de nodige voorbeelden van verzoening waar ook gewone gelovigen veel van kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan de verzoening van Jakob met Ezau, en die van Jozef met zijn broers. Ook het ritueel op Grote Verzoendag is zo'n leermodel. Ook in de Talmoed zijn tal van verhalen te vinden waaruit je kunt opmaken wat je beter niet en wat je beter wel kunt doen als het om verzoening gaat. Ik vermoed dat in het jodendom meer praktische ervaring bestaat met dit onderwerp dan in andere godsdienstige en maatschappelijke groeperingen.

Ik weet niet of ik je vraag over "geloofs- en juridisch opzicht" goed begrijp, maar bij mij roept dat het volgende op. Het geloof- en juridische gezichtspunt zijn vanuit een joodse optiek niet los van elkaar te zien. Verzoening doen zonder dat de rechter daaraan te pas komt, is ongetwijfeld te prefereren. Maar ook juridische uitspraken kunnen verzoenend werken, omdat ze meningsverschillen tussen de partijen kunnen beslechten. Beide partijen moeten dan wel bereid zijn de uitspraak te accepteren.


This is the website of Peter van 't Riet