Vraag&Antwoord

Oorsprong van het goede (1) - Peter van 't Riet - 2014
Als iemand het goede doet, wat is dan Gods aandeel daarin?

Vraag : Er wordt veel van de mens gevraagd in de Tora. Ervan uitgaande dat iemand zo goed mogelijk de Tora naleeft, wat is dan het aandeel van de Eeuwige en hoe ervaart iemand dat?

Antwoord :  Het aandeel van de Eeuwige is de Tora zelf met al haar aanwijzingen en opdrachten om het goede te doen. En daarnaast kan men van Zijn kant de kracht ervaren om in het doen van het goede te volharden zowel in voorspoed als bij tegenslag.

De overtuiging waarmee joden als Leo Baeck en Simon Wiesenthal zich na de Tweede Wereldoorlog hebben ingespannen om geen wraak te nemen op hun beulen, maar hen aan een  rechtvaardige rechtspraak te onderwerpen, is in dit verband bewonderenswaardig.


This is the website of Peter van 't Riet