Vraag&Antwoord

Oorsprong van het kwaad (1) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe ziet men in het jodendom Gods aandeel in ellende en verdreit?

Vraag : Hoe ervaart men in het jodendom ellende en verdriet? En hoe ziet men het aandeel van de Eeuwige daarin?

Antwoord : Dat is heel verschillend. Er is niet één joodse reactie op ellende en verdriet. Maar in het algemeen ziet men die als onderdeel van de schepping. En ondanks alles als een uitdaging om zich er samen met God tegen te verweren en ze in vreugde en sjaloom om te buigen. Schepping is immers een voortgaand proces van God en mens samen.


This is the website of Peter van 't Riet