Vraag&Antwoord

Joodse gebeden (4) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe gaat men in het jodendom ermee om als gebed om sjaloom niet wordt verhoord?

Vraag : Ik vraag me af of een gelovige jood - biddend om sjaloom en de intentie hebbend de kern van Tora na te leven - hoopt op de vervulling van die sjaloom. Hoe gaat zij/hij er dan mee om wanneer dit niet gebeurt? Wat is de rol van de Tora daarin?

Antwoord : Veel joodse gebeden gaan over sjaloom, wat niet alleen 'vrede' maar vooral 'welzijn' betekent. Maar sjaloom is een relatief begrip. Het kan je in meer en mindere mate en op diverse tijdstippen wel of niet ten deel vallen. Bovendien is het niet alleen iets om van God te vragen, het is vooral ook een mitswah, een opdracht, om samen met de Eeuwige aan te werken en te bereiken. Een goed verlopen sjabbat is een dag van sjaloom. Een goed gesprek is een moment van sjaloom. Ook onder moeilijke omstandigheden die op zichzelf geen sjaloom zijn, valt er vaak nog naar sjaloom te streven. Juist omdat men zich in het jodendom heel goed realiseert dat niet elk moment een moment van sjaloom is, is de drijfveer om er steeds naar te streven groot. Men wenst elkaar sjaloom en men vraag elkaar: "Hoe is het met je sjaloom?" De quintessens van de Tora is dat ellende en verdriet worden bestreden door te streven naar sjaloom.


This is the website of Peter van 't Riet