Vraag&Antwoord

Religieuze voorschriften (1) - Peter van 't Riet - 2014
Er wordt gezegd dat joden 613 wetten hebben. Wat houdt dat in?

Vraag : In de NRC  van afgelopen zaterdag 22/11/2014 stond in een artikel met de kop “De grimmige slag om Jeruzalem” een opmerking die raadselachtig op mij overkwam, te weten “De ultraorthodoxen volgen de meest traditionele opvattingen van de 613 joodse wetten.” Er wordt verder niet ingegaan op wat die wetten inhouden. Kun je me uitleggen wat voor wetten dat zijn en wat dat “meest traditioneel” op slaat?

Antwoord : De zin "De ultraorthodoxen volgen de meest traditionele opvattingen van de 613 joodse wetten" is nogal onduidelijk en vermoedelijk geschreven door een journalist die niet goed snapt waar het om gaat. De rabbijnen tellen in de Tora 613 mitswot (opdrachten, "ge- en verboden"). Bijvoorbeeld "je naaste liefhebben als jezelf", "geen werk doen op sjabbat", etc. Het gaat dus niet om "wetten", maar om voorschriften uit één en dezelfde "Wet", de Tora. De meeste van die voorschriften (misschien wel allemaal) kun je strikter en lichter uitleggen c.q. toepassen. Die toepassing heet halacha (letterlijk "het gaan op de weg"). Denk bijv. aan het werkverbod voor de sjabbat. Dat voorschrift hangt af van wat je onder 'werk' verstaat. Ultraorthodoxe joden volgen nu een striktere interpretatie van de mitswot dan (gewoon) orthodoxe en liberale joden. Elke groep in het jodendom heeft zijn eigen halacha (hoewel ze wel veel overeenkomsten vertonen). Dat heeft niets met "meest traditioneel" te maken, maar meer met hun groepstraditie: hun halacha is strenger, eist meer van ze.


This is the website of Peter van 't Riet