Vraag&Antwoord

Joodse gebeden (5) - Peter van 't Riet - 2014
Vrome joodse mannen danken God 's morgens dat zij niet als vrouw zijn geschapen. Getuigt dat niet van minachting voor de vrouw?

Vraag : In de NRC van afgelopen zaterdag 22/11/2014 stond in een artikel met de kop “De grimmige slag om Jeruzalem” een opmerking die ik niet kan rijmen met mijn beeld van het jodendom, te weten “De mannen danken God elke ochtend voor het feit dat ze niet als vrouw zijn geboren.” Voor het voortbestaan van het jodendom zijn vrouwen immers noodzakelijk en men is jood omdat men een joodse moeder heeft. Waarom dan deze (schijnbare?) achterstelling of minachting?

Antwoord : De zin "De mannen danken God elke ochtend voor het feit dat ze niet als vrouw zijn geboren" is weer zo'n makkelijke manier om orthodoxe joden bij moderne mensen in diskrediet te brengen als je de achtergrond er niet bij vertelt. De achtergrond van die zin heeft namelijk niets te maken met minachting voor of achterstelling van vrouwen. Terecht merk je op dat er zonder vrouwen geen jodendom bestaat. Waar het om gaat is dat alle mitswot (religieuze voorschriften) die gebonden zijn aan plaats en tijd alleen verplicht zijn voor mannen en niet voor vrouwen. Mannen hebben dus een zwaardere taak dan vrouwen en kunnen ook gemakkelijker iets verkeerds doen. Met de betreffende zin uit het ochtendgebed geeft een joodse man aan dat hij zich er van bewust is in religieuze zin een zwaardere taak te hebben dan de vrouwen en dat hij niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid om die taak te vervullen. Er is niets mis mee dat vrouwen God elke ochtend danken dat zij als vrouw geschapen zijn, en in sommige joodse kringen gebeurt dat ook. Ook dat heeft niets te maken met minachting voor mannen, maar met de bereidheid de taak te vervullen die van je gevraagd wordt.


This is the website of Peter van 't Riet