Vraag&Antwoord

Jezus' dood en opstanding (2) - Peter van 't Riet - 2015

Vraag : Zijn kruisdood en opstanding van Jezus geen beelden voor een jodendom dat voorbij is en een nieuw jodendom dat christendom is gaan heten? En is de ondergang van Jeruzalem en het jodendom in 70 CJ daar niet het bewijs van?

Antwoord : Dat is eeuwenlang de dominante opvatting in het christendom geweest. Maar vandaag de dag zien veel christenen dat gelukkig anders en wel om twee redenen. In de eerste plaats blijkt uit nieuwere analyses van evangelieverhalen waarin het joodse karakter ervan serieus wordt genomen, steeds weer dat Jezus het jodendom niet vaarwel heeft gezegd, maar het juist heeft willen versterken. In de tweede plaats is het jodendom in 70 CJ helemaal niet ten onder gegaan. Alleen bepaalde joodse stromingen zijn in die tijd van het toneel van de geschiedenis verdwenen. De farizese School van Hillel (waarmee Jezus overigens nauw verwant was!) heeft daarentegen het jodendom zijn definitieve vorm en inhoud gegeven zoals we die nu nog kennen. Het huidige jodendom en het christendom staan qua oorsprong dus veel dichter bij elkaar dan menigeen denkt. De verwijdering is pas van later tijd. De beelden van Jezus' kruisdood en opstanding laten zich dus niet uitleggen op de wijze die je aangeeft in je vraag. Eerder zijn ze te interpreteren zoals omschreven in mijn antwoord op de vorige vraag.


This is the website of Peter van 't Riet