Boekpublicatie

Als een duif naar het land van de oorlog - Peter van 't Riet - 2015
Het Bijbelboek Jona woord voor woord vertaald en toegelicht

In het voorjaar van 2015 verscheen een nieuw boek van Peter van 't Riet met de titel "Als een duif naar het land van de oorlog : Het Bijbelboek Jona woord voor woord vertaald en toegelicht". Het is een gewijzigde heruitgave van het boek "Als een duif naar het land Assur" uit 1988.

Uitgegeven door Folianti te Zwolle. ISBN 978-90-76783-37-6. Deze nieuwe uitgave is te koop op internet bij verzendboekhandel Folianti

De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met een loofhut, een wonderboom, een worm, een verschroeiende oostenwind en niet in de laatste plaats met God. Maar wat hebben al die onsamenhangende beelden met elkaar te maken? Ze lijken alleen maar samengeraapt te zijn om een spannend verhaal te vertellen. En toch blijkt uit de taal, de stijl en de compositie, dat het boek Jona zeer zorgvuldig is geschreven. Ook zijn er allerlei verbindingslijnen met andere Bijbelverhalen en met de rabbijnse literatuur. Daarom kunnen we het Jonaverhaal beter opvatten als een Midrasjverhaal dat bepaalde thema's uit Tora en profeten actualiseert in de tijd van zijn ontstaan. Dat was de tijd van de Perzische bezetting van het land Israël die volgde op de Babylonische ballingschap.

In dit boek worden veel aspecten van het Jonaverhaal besproken: de verhouding tussen Israël en de volken, de ontwikkeling van Israëls profetie, liturgische, historische en politieke achtergronden. De eigenaardige beelden blijken een samenhangend betoog te vormen dat enkele van Israëls meest fundamentele geloofsinzichten blootlegt. In een vers-voor-verscommentaar licht de auteur vervolgens veel woorden en uitdrukkingen in de Hebreeuwse tekst van Jona toe. Daarbij maakt hij gebruik van andere Bijbelboeken, van historische gegevens (wat is het land van de oorlog?) en van de rabbijnse literatuur. Dit boek biedt daarom veel meer dan alleen een verklaring van het boek Jona. Het leent zich uitstekend voor zelfstudie, maar ook voor bespreking in leerhuizen en bijbelstudiegroepen.

Inhoud

Voorwoord
1 Was niet dit mijn woord?
   Een woord-voor-woordvertaling van het boek Jona
   1.1 Inleiding op de vertaling
   1.2 Vertaling van het boek Jona
2 Andermaal om te zeggen
   Het literaire karakter van het boek Jona
   2.1 Een merkwaardig boek
   2.2 Het gebruik van woordstammen
   2.3 Het taalgebruik
   2.4 Stijl en verhaaltechniek
   2.5 Structuren in de tekst
   2.6 De compositie van het boek Jona
   2.7 De aard van het boek Jona
3 Maak bekend toch aan ons
   Het boek Jona als midrasj
   3.1 Jona in canon en liturgie
   3.2 Het boek Jona en de Tora (in het bijzonder Genesis)
   3.3 Jona en de profeten (in het bijzonder Elia)
   3.4 Het boek Jona als midrasj
   3.5 Ninevé, die grote stad
   3.6 Jona, de duif
   3.7 Samenvatting en vooruitblik
4 En roep het uit over haar
   De prediking van het boek Jona
   4.1 Jona, Tenach en de wereldvolken
   4.2 Jona, Ezra-Nehemia en het Perzische rijk
   4.3 Jona, de rabbijnen en het proselitisme
   4.4 Van ziener tot profeet
   4.5 Jona en de joods-bijbelse feesten
5 Op bevel van de koning en zijn rijksgroten
   Het boek Jona in zijn tijd
   5.1 De tijd van ontstaan van het boek Jona
   5.2 Van Assyrië tot Perzië: de Babylonische ballingschap
   5.3 De politieke situatie in de Perzische tijd
   5.4 Het boek Jona en het Perzische rijk
   5.5 Samenvatting en conclusies
6 En af daalt hij
   Commentaar op Jona 1:1-16
7 Uit de buik van het dodenrijk
   Commentaar op Jona 2:1-11 (1:17-2:10)
8 Wie weet zal Hij terugkeren
   Commentaar op Jona 3:1-10
9 En Ik? Geenszins zal Ik leed dragen?
   Commentaar op Jona 4:1-11
10 Wat bewerken wij aan jou?
   Het actualiseren van het boek Jona


This is the website of Peter van 't Riet