Vraag&Antwoord

Jezus' beelden (1) - Peter van 't Riet - 2015
Soms wordt Jezus voorgesteld als een leeuw. Waar komt dat vandaan?

Vraag : In sommige kringen wordt voor Jezus naast het beeld van het lam ook het beeld van de leeuw gebruikt. Waar komt dat vandaan?

Antwoord : Lam en leeuw als beelden voor Jezus zijn ongetwijfeld ontleend aan Openbaring 5:5 e.v. Maar de leeuw is daar een beeld voor Juda en daarmee voor het (militaire) koningschap van David, die tot de stam Juda behoorde. Of je daarin ook een beeld voor Jezus kunt lezen, is twijfelachtig. Het beeld van Jezus als lam duidt namelijk op zijn kwetsbaarheid, weerloosheid en uiteindelijke martelaarschap. Het beeld van de leeuw komt in de evangeliën en de Handelingen der Apostelen helemaal niet voor. De leeuw is in het Nieuwe Testament eerder een beeld voor verschrikking, zoals in 1 Petrus 5:8 en in Openbaring 9:8, 17 en 13:2. Ik zou dat beeld dus niet gebruiken voor Jezus.


This is the website of Peter van 't Riet