Vraag&Antwoord

Was Jezus de Zoon van God? (1) - Peter van 't Riet - 2015
Was Jezus de Zoon van God? En slaat deze uitdrukking op zijn goddelijkheid of heeft die oorspronkelijk een andere betekenis gehad?

Vraag : Is Jezus de Zoon van God? En slaat deze uitdrukking op zijn goddelijkheid of heeft die oorspronkelijk een andere betekenis gehad?

Antwoord : Jezus' joodse volgelingen hebben hem inderdaad gezien als een zoon van God, maar zij bedoelden daarmee iets anders dan wat christenen er in later eeuwen van gemaakt hebben. Dat kun je al zien aan de hoofdletter van het woord 'Zoon', waarmee christenen Jezus' goddelijkheid aanduiden. Maar noch het Hebreeuws, noch het Grieks van het Nieuwe Testament kent het verschil tussen hoofd- en kleine letters. De uitdrukking 'zoon van God' is in het toenmalige jodendom de aanduiding voor een rechtvaardige. Vergelijk bijvoorbeeld eens Matteüs 27:54 "Waarlijk dit was een zoon van God", met Lukas 23:47 "Inderdaad, deze mens was rechtvaardig!" Een rechtvaardige is iemand die zich gedraagt naar Gods wil, een mens die het 'geschapen zijn in het beeld van God' (Genesis 1) waarmaakt in zijn leven, iemand die leeft naar de bedoeling van de Tora. De term slaat dus op de manier waarop iemand leeft, niet op een status van goddelijkheid. Die goddelijkheid hebben de christenen uit de heidenen er later ingelegd. In de heidense godsdiensten konden mensen immers afstammen van goden. Was hun vader een god en hun moeder een mens, dan waren zij zowel god als mens. Zo is de idee van de goddelijkheid van Jezus in de wereld gekomen. Vandaag kunnen we als christenen er echter voor kiezen de oude Aramees-joodse betekenis van deze uitdrukking weer in ere te herstellen.


This is the website of Peter van 't Riet