Vraag&Antwoord

Antisemitisme (3) - Peter van 't Riet - 2015
Wat bedoel je met de oorzaak voor antisemitisme zoeken in de omringende cultuur?

Vraag : Bij antisemitisme (2) eindig je met de opmerking dat het beter is de oorzaken van het antisemitisme niet in het jodendom te zoeken, maar in de niet-joodse omgeving en in de niet-joodse cultuur. Kun je aangeven hoe je dat bedoelt?

Antwoord :  Als ik vraag: "Wat is er in de niet-joodse wereld dat mensen ertoe aanzet om zich anti-joods op te stellen?", dan bedoel ik o.a. het volgende.

Het hedendaagse antisemitisme zit vooral in de islamitische en speciaal in de Arabische wereld. Het grondmotief is religieus van aard. De orthodoxe islam deelt de wereld in in twee gebieden:

1) De Ummah is de islamitische geloofsgemeenschap en wel speciaal die gebieden waarin de islam de meerderheid heeft en de regering vormt. Al het gebied dat ooit tot de Ummah behoorde, moet dat eeuwig blijven.
2) Het hele gebied dat buiten de Ummah ligt, heet het "oorlogsgebied" en moet nog veroverd worden.

Het gebied Palestina heeft eeuwenlang tot de Ummah behoord. Maar met de vestiging van de staat Israël is het aan de Ummah onttrokken (ik laat de ingewikkelde voorgeschiedenis van de staat Israël even rusten). Palestina moet in orthodox islamitische ogen dus worden terugveroverd. De haat tegenover de joden/Israëli's die hen daarbij in de weg staan, is buitengewoon groot en het antisemitisme wordt overal in de Arabische wereld gepredikt en onderwezen. Dit is dus een soort antisemitisme waar de joden weinig of niets aan kunnen doen. Het komt voort uit diepgewortelde islamitische opvattingen. De verklaring voor dit antisemitisme ligt dus niet bij de joden, maar in hun omgeving. Voor het eeuwenlange antisemitisme in de christelijke wereld is een vergelijkbare verklaring te geven.


This is the website of Peter van 't Riet