Vraag&Antwoord

Christendom en jodendom (5) - Peter van 't Riet - 2015
Waarom grijpt u naar versluierde joodse wijsheid?

Vraag : Ik las uw boek De filosofie van het scheppingsverhaal, maar de joodse uitleg schept meer verwarring dan opheldering met haar tegenstrijdige verhalen. Na de komst van de Messias Jeshua/Jezus is er een bedekking gekomen voor de joden over de Tora. Immers: Resjiet = de Wijsheid = Het Woord = JHWH = de Messias Jeshua. En dat zien zij allemaal niet. Waarom grijpt u naar versluierde/verduisterde wijsheid?

Antwoord : Het probleem dat u aansnijdt, zit hem vooral in de =-tekens in de voorlaatste zin. Ik zie even af van het feit dat op deze manier de orthodox-christelijke theologie van eeuwen wel erg ongenuanceerd wordt samengevat. Belangrijker is dat de gedachte dat al deze begrippen gelijk zijn aan elkaar, stamt uit het Griekse denken dat geheel gericht is op het ‘zijn van de dingen’. Het is essentialistisch denken. Het houdt zich bezig met de vraag hoe God en de wereld in elkaar zitten en het behandelt die vraagstukken met behulp van abstracte, filosofische taal. Daarom komt de orthodox-christelijke theologie ook voortdurend in conflict met de wetenschap.

Het joods-hebreeuwse denken daarentegen is functionalistisch en normatief. Het gaat er niet om wat de dingen zijn, maar wat we met de dingen wel en niet behoren te doen. Bovendien denkt het daarover na op een "narratieve" manier met behulp van verhalen over personen en gebeurtenissen. Dan kun je met twee ogenschijnlijk tegenstrijdige verhalen verwante vraagstukken vanuit eenzelfde denkkader aan de orde stellen. U noemt dat verwarrend. Ja, voor het Griekse denken is dat verwarrend, maar binnen het joodse denken is dat heel normaal. De sluier waarvan u zegt dat die over het jodendom ligt, is een sluier die voor de ogen van veel christenen zelf hangt. Ik zou zeggen: Licht hem op en u zult het jodendom leren zien zoals het zichzelf ziet, en zoals ook Jezus en zijn eerste joodse aanhangers het hebben gezien.


This is the website of Peter van 't Riet