Boekpublicatie

Als een duif naar het land Assur - Will J. Barnard - Peter van 't Riet - 1988
Het boek Jona verklaard vanuit Tenach en rabbijnse traditie tegen de achtergrond van de tijd

Uitgeversmaatschappij J. H. Kok, Kampen, 1988 - ISBN: 90 242 4810 8 - 172 pagina's. Dit boek is verschenen met een oplage van 1000 exemplaren en is momenteel alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Een heruitgave van dit boek verscheen in 2015 bij Folianti, Zwolle, en is verkrijgbaar: klik hier.

Samenvatting - Het profetenboekje Jona is een van de meest intrigerende boeken in Tenach. Op het eerste gezicht bestaat het uit een aantal onsamenhangende delen, die slechts met elkaar verbonden lijken door Jona's opdracht te prediken tegen de grote stad Ninev?. Maar alleen al uit de kenmerken van taal, stijl en compositie blijkt dat Jona een zorgvuldig geschreven boek is.

Vanuit deze gedachte zijn de auteurs op zoek gegaan naar verbindingslijnen tussen Jona en andere verhalen in Tenach en rabbijnse literatuur. Zij komen tot de veronderstelling dat het Jona-verhaal een midrasj is, een leerverhaal dat bepaalde thema's uit Tora en profeten wil actualiseren in de situatie van de Perzische tijd die volgde op de Babylonische Ballingschap.

Achtereenvolgens worden besproken: de gerichtheid op de wereldvolken die Jona gemeen heeft met Tora en sommige profeten en rabbijnen, Jona als fase in de ontwikkeling van zieners naar profeten en de liturgische, historische en politieke achtergronden van het boek. Dan blijken de eigenaardige beelden van storm, grote vis, gebed, bekering van Ninev?, wonderboom, worm en oostenwind elementen te zijn van een zeer samengebald betoog, dat een aantal van Isra?ls meest fundamentele geloofsinzichten behandelt.

Vervolgens geven de auteurs aan de hand van een eigen woord-voor-woord-vertaling een uitgebreid commentaar. Hierin worden vele woorden en uitdrukkingen uit de tekst belicht vanuit Tenach en rabbijnse traditie. Daarom biedt dit boek, dat zich uitstekend leent voor het gebruik in leerhuizen en bijbelgroepen, veel meer dan alleen maar een verklaring van het boek Jona.

Inhoudsopgave
Voorwoord;
1. Was niet dit mijn Woord? - Een vertaling van het boek Jona;
2. Andermaal om te zeggen - Het literaire karakter van het boek Jona;
3. Maak bekend toch aan ons - Het boek Jona als midrasj;
4. En roep het uit over haar - De prediking van het boek Jona;
5. Op bevel van de koning en zijn rijksgroten - Het boek Jona in zijn tijd;
6. En af daalt hij - Commentaar op Jona 1;
7. Uit de buik van het dodenrijk - Commentaar op Jona 2;
8. Wie weet zal Hij terugkeren - Commentaar op Jona 3;
9. En Ik? Geenszins zal Ik leed dragen? - Commentaar op Jona 4;
10. Wat bewerken wij aan jou? - Discussievragen;
Noten;
Literatuur.


This is the website of Peter van 't Riet