Boekbespreking

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Recensent onbekend - 1986
Ikos-Bulletin (november)

Dat er een nauwe relatie bestaat tussen het oude en het nieuwe testament is binnen het christendom altijd een geaccepteerde gedachte geweest; de namen van beide boeken duiden dat ook al aan. Steeds meer raakt men er tegenwoordig van doordrongen, dat 'oud' in geen geval 'verouderd' betekent, en dat het joodse geloof en de joodse traditie waarover men in dit deel van de bijbel leest, zijn terug te vinden in de woorden van Jezus en de evangelisten.

Over de joodse achtergrond van Jezus is inmiddels al heel veel gepubliceerd, ook van joodse zijde. Vaak vraagt men zich echter bij lezing van zijn levensverhaal af vanuit welke achtergrond de evangelisten schrijven en welke visie zij hebben op de niet christus-gelovige joodse gemeenschap van hun tijd. Hun uitlatingen over 'de joden' zoals we die in de evangeliën tegenkomen klinken ons soms 'anti-judaistisch' in de oren.

Over de joodse achtergrond van de evangelieschrijvers gaat dit boek van Barnard en van 't Riet. Zij wijzen erop, dat deze schrijvers joden waren - ook Lukas, zoals zij in een vorig boek reeds betoogden - die op een joodse wijze hun verhaal vertelden. Zij leggen hun eigen accenten en gebruiken de joodse traditie om duidelijk te maken wat ze bedoelen. Men herkent in hun schrijven de methode van de midrasj: onderricht waarin gebeurtenissen uit het heden of uit het verleden worden doorgelicht met behulp van de Tenach.

Dat dit door christelijke lezers vaak niet is opgemerkt maken de auteurs duidelijk aan een aantal voorbeelden, bijv. bij de bergrede en de hemelvaart. Zij verstaan de kunst om zo te schrijven dat de lezer zich betrokken voelt bij hun gedachtengang. Behandeld worden achtereenvolgens: de hebreeuwse gedachtenwereld, die ook ten grondslag ligt aan de geschriften van de evangelisten, de schriftelijke en mondelinge tradities, het joodse leven in de evangeliën, het midrasjkarakter en de ontstaanswijze van de evangeliën. Ook zijn er twee hoofdstukken over de theologische verwijdering van het christendom ten opzichte van de joodse oorsprong en de nieuwe oriëntatie van christenen op het jodendom in deze tijd.

Een goed geschreven informatief boek met veel concrete voorbeelden en achtergrondinformatie.


This is the website of Peter van 't Riet