Boekbespreking

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Dr. C.J. den Heyer - 1986
PRISMA-Lectuurvoorlichting, Voorburg

In het najaar van 1984 verscheen van beide auteurs een studie over de joodse achtergrond van het evangelie van Lucas, getiteld 'Lukas, de jood'. In dit nieuwe boek gaan ze verder op de ingeslagen weg.

Aandacht wordt besteed aan enkele bijzonderheden van de Hebreeuwse taal en aan het proces van mondelinge traditie in de periode van het ontstaan van het Nieuwe Testament. De evangeliën dienen als midrasjim gelezen te worden. De schrijvers lichten deze stelling toe aan de hand van enkele passages uit met name het evangelie van Matteüs.

Hoewel ik het boek met plezier gelezen heb, kan ik er toch niet omheen een kritische aantekening te maken. Op tal van plaatsen suggereren de auteurs dat hun inzichten nieuw of verrassend zijn, maar meestal is dat niet het geval. In de nieuwtestamentische wetenschap is immers al geruime tijd een grote interesse voor de joodse achtergronden van het Nieuwe Testament, en dat geldt wel heel in het bijzonder voor het joodse karakter van het evangelie van Matteüs.


This is the website of Peter van 't Riet