Boekbespreking

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - J.W. - 1986
Gereformeerde Kerkbode Barendrecht (8 november)

Het betoog van de schrijvers komt er op neer, dat de evangeliën op en top joodse geschriften zijn, geschreven door joden, over joden en voor joden. Dit boek is daarom een pleidooi voor een joodse leeswijze van de evangeliën.

Al ben ik niet overtuigd van de stelling, dat Lucas een jood is geweest, het is in leder geval niet te ontkennen, dat Jezus, zijn discipelen, de omstanders en ook Mattheüs en Marcus Aramees hebben gesproken en 'joods' hebben geleefd. Heel wat uitspraken van de evangelisten worden pas duidelijk, als je op de hoogte bent van die joodse achtergrond. Dat duidelijk te maken is de opzet van dit boek.


This is the website of Peter van 't Riet