Boekbespreking

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - André Lascaris - 1986
De Bazuin (28 november)

De ondertitel laat er geen twijfel over bestaan dat dit boek een pleidooi is van twee christenen om het Nieuwe Testament te lezen in het licht van het 'Oude Testarnant', als een 'midrasj' of onderricht van de 'Tenach'. Men kan het Nieuwe Testament niet begrijpen dan vanuit het Oude.

De conclusie die mede hieruit getrokken wordt is dat het christendom zich blijvend moet oriënteren op het jodendom. Het boek is ontstaan uit leerhuiscursussen voor beginners en voldoet zeker in de eerste vijf hoofdstukken aan zijn doel. De laatste twee hoofdstukken over de verhouding christendom-jodendom lijken te veel te willen bewijzen. Op het eind van het boek kan een lezer zich afvragen of het ontstaan van het Nieuwe Testament geen jammerlijke vergissing is. Is het "slechts" een inleiding voor heidenen op het Oude Testament, biedt het iets nieuws, is het een messiaanse epiloog ... ? De discussie over de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament gaat door.


This is the website of Peter van 't Riet