Boekbespreking

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - N.H. Maat - 1987
Nieuw Rotterdams Kerkblad Hervormd-Gereformeerd (9 januari)

Reeds in het voorwoord merken de schrijvers op dat Mattheüs, Markus en Lukas op en top joodse geschriften zijn, die door, over en voor joden geschreven zijn. Daarom voeren zij een stevig pleidooi voor een joodse leeswijze van de evangeliën. De tora (Genesis t/m Deuteronomium) is het hart van het jodendom en het hart van de Schrift. Het oude testament is grotendeels in het Hebreeuws geschreven, maar het nieuwe testament verscheen in het Grieks, terwijl de eerste christelijke intellectuelen opgeleid zijn in de scholen van de Griekse en Romeinse filosofie. Het boek voert daartegen strijd en geeft aan tot welke heilloze uitspraken men daardoor kwam.

In het zesde hoofdstuk wordt duidelijk aangegeven hoe er een christelijk godsbegrip is ontstaan, dat ver verwijderd is van het bijbels-joodse godsbegrip. Zodoende werd de God van het oude testament (zowel het woord "oud" als het woord "testament" is fout) gedegradeerd. De universalistische tendens van de tora werd volledig genegeerd.

Een aangetoond gevolg hiervan werd, dat zich in de kerk, reeds bij de kerkvaders en helaas ook bij Luther, een ongebreideld anti-judaïsme ontwikkelde.

De evangeliën zijn geworteld in tenach, die bestaat uit de tora, de profeten en de geschriften, waarvan het interpreteren en uitleggen geen willekeurig en stuurloos gebeuren is. In het joodse leerhuis is niet de eerste vraag: Wat staat er?, maar: Wat vinden we erin? Tenach bevat niet een voor eens en altijd vastgelegde leer. Wilden wij de evangelisten ècht goed verstaan, dan moesten wij o.m. beschikken over tenach, de apocriefen en de mondelinge tora.

In het laatste hoofdstuk wordt een zeer lezenswaardige midrasj-exegese van Lukas' verhaal over de verloren zoon gegeven, waarbij bedacht moet worden dat een midrasj de verschillende verhalen en tradities van de mondelinge tora wordt genoemd.

Als christenen dienen wij goed te beseffen dat de oudste rechten in de relatie tussen God en de mensheid van het jodendom zijn. De tora moet ontdekt worden als onontbeerlijk instrument om het z.g. nieuwe testament te ontsluiten. Wij moeten bij de rabbijnen in de leer.

Als u alles al weet, moet u dit boek niet lezen. Als u wilt weten hoe door en door joods de evangelisten waren en hoe Paulus een andere toon aanslaat dan zij. dan kan ik de lezing zeer aanbevelen. Overigens lijkt tegenspraak bij de lezing zeer wel mogelijk.


This is the website of Peter van 't Riet