Vraag&Antwoord

Antisemitisme (5) - Peter van 't Riet - 2016
Wat vind je van Toynbee's opvatting over de opstelling van de joden in 1948?

Vraag : De grote Britse historicus Arnold Toynbee was van mening dat de Joden weinig van de Tweede Wereldoorlog hadden geleerd en dat ze zich in 1948 opstelden vergelijkbaar aan de nazi's. Wat vind je van zo'n opvatting?

Antwoord : Wie zoiets beweert, heeft óf nazi-Duitsland niet goed bestudeerd, óf de oprichting van de staat Israël niet. In mijn vorige antwoord bij Antisemitisme (4) schreef ik al dat het jodendom niet paste in Toynbee's theorie over opkomst en ondergang van beschavingen. Het jodendom is namelijk wel ooit opgekomen, maar het wil maar niet ten ondergaan! En dat zie je heel vaak bij antisemitisme: het wordt ingegeven door ideologieën die door het bestaan en de inhoud van het jodendom worden weergesproken. De aanhangers van die ideologieën kunnen het jodendom daarom niet uitstaan, of zij nu hellenisten zijn, christenen, nazi's, communisten, fanatieke moslims of Westerse geleerden met een bepaalde theorie over hoe de geschiedenis zich voltrekt. Het jodendom weerspreekt namelijk veel onjuiste opvattingen over de werkelijkheid, niet alleen filosofisch maar vooral ook praktisch, omdat het jodendom een geloofspraktijk eerder dan een geloofsleer (een ideologie) is.

Toynbee was een ideologische wetenschapper die de historische feiten zocht bij zijn theorie in plaats van zijn theorie aanpaste aan de historische feiten. In feite is zijn persoonlijke geval een antwoord op je vraag waarom er antisemitisme bestaat.


This is the website of Peter van 't Riet