Vraag&Antwoord

Antisemitisme (6) - Peter van 't Riet - 2016
Is er een parallel tussen het antisemitisme in de vorige eeuw en anti-islamisme nu?

Vraag : Omdat ik mij zorgen maak over de ontwikkeling van onze Europese samenlevingen ten aanzien van de islam, vraag ik mij af of er parallellen zijn met het antisemitisme in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw. Als de extremistische moslims in Europa gewelddadig blijven opereren, dan ben ik bang dat alle moslims een zelfde lot zullen ondergaan als de joden toen. Hoe gegrond is die angst?

Antwoord : De parallel tussen het antisemitisme toen en het anti-islamisme in het huidige Europa lijkt me een nogal dun lijntje. Moslims worden in Europa niet vervolgd. Integendeel, er zijn allerlei wetten die hen beschermen. Het feit dat veel burgers en politieke partijen kritisch staan tegenover de islam, daar is niks mis mee zolang dat zich niet uit in strafbaar gedrag. Waarom zouden we de islam voor zoete koek moeten slikken? En wie daarbij wel verdacht wordt van strafbaar gedrag, staat vervolging door justitie te wachten. Kortom, wat sommigen beweren, te weten dat moslims "de joden van nu zijn" (d.w.z. bejegend worden zoals de joden in de jaren '30 en in de Tweede Wereldoorlog bejegend werden), dat slaat de plank mijns inziens volstrekt mis.

Dat wordt bovendien duidelijk als we alle anti-joodse maatregelen die de nazi's indertijd hebben genomen, bestuderen. Voor Nederland kan je ze vinden in het boek van Guus Luijters In Memoriam - De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 (Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2012). Wie één maatregel in die lijst kan aanwijzen die nu in Duitsland of een ander Europees land genomen wordt tegen de moslims, levert knap werk.

En wat de goedwillende moslims in het Westen betreft: Zij moeten hun extremistische geloofsgenoten net zo goed bestrijden als alle andere Westerlingen dat (zouden) moeten doen. Daarmee laten ze zien dat ze als goede burgers in het Westen willen leven. Alle Nederlandse moslims zouden in dat opzicht zoals Aboutaleb moeten zijn. Maar helaas is het nog niet zo ver. Door de moslims van nu te vergelijken met de joden van toen lopen we het risico de huidige problemen op het gebied van integratie op een verkeerde manier te benaderen.


This is the website of Peter van 't Riet